Mijn Onderlinge is een persoonlijke omgeving waar u als klant zowel uw gegevens, polissen als facturen kunt inzien. Op deze pagina beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over ‘Mijn Onderlinge’

Via een digitale omgeving is het niet meer nodig om polissen te printen en per post op te sturen. Dit bespaart, naast portokosten, enorm veel papier en drukinkt, wat weer bijdraagt aan een beter milieu. Als duurzame onderneming staan wij hier dus voor 100% achter.

Het kan zijn dat u pas geleden een wijziging heeft doorgegeven of een nieuwe aanvraag heeft gedaan, maar dat deze nog niet te zien is op uw overzicht voor 2024.

Dit komt door de verwerking van alle polissen voor 2024. De nieuwe polissen zijn eerder verwerkt dan uw doorgegeven wijziging of aanvraag. U hoeft niets te doen. U ontvangt binnenkort de aangepaste of nieuwe polis met uw doorgegeven wijziging of aanvraag. Door de verwerking van de polissen voor 2024 kan dit wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Het inloggen op uw persoonlijke Mijn Onderlinge omgeving lukt niet. Vervelend! Heeft u hier aan gedacht?

Is uw relatienummer goed ingevuld?

Vul uw relatienummer in zonder 00 of .

Zit u op de goede website?

Het komt voor dat geprobeerd wordt in te loggen op de website van een andere Onderlinge. Log altijd in op de pagina van Onderlinge Rijn en Aar.
Op www.onderlingerijnenaar.nl vindt u boven in de menubalk ‘mijn Onderlinge‘, als u hier op klikt gaat u naar de inlogpagina.

Heeft u het juiste wachtwoord ingevuld?

Twijfelt u daar over? Klik dan op wachtwoord vergeten. U ontvangt een link waar u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

Lukt het inloggen nog steeds niet?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0348) 688 316. We zullen samen met u kijken wat er mis gaat.
U kunt het wachtwoord dat u de eerste keer van ons ontvangen heeft veranderen in uw eigen persoonlijk wachtwoord.

Log in met uw huidige wachtwoord. Ga naar Mijn gegevens. Onder uw adresgegevens vindt u de button wachtwoord wijzigen.  Vul hier eerst uw huidige wachtwoord in en daarna het nieuwe wachtwoord dat u wilt gebruiken om in te loggen op uw persoonlijke pagina van Mijn Onderlinge.

Ga naar de inlogpagina van Mijn Onderlinge.

Klik op wachtwoord vergeten. Vul uw relatienummer in en uw e-mailadres. U ontvangt binnen een paar minuten een mail met een link waarop u direct een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

Dat is uiteraard vervelend!

Als u 5x probeert in te loggen met een verkeerd relatienummer en/of wachtwoord wordt u automatisch geblokkeerd. Dit is eenvoudig te verhelpen!

Ga naar de inlogpagina van Mijn Onderlinge en kies wachtwoord vergeten.

Er komt nu een pop up scherm waar u eenvoudig een nieuw wachtwoord aan kan vragen.

Wilt u uw polissen toch liever per post ontvangen? Dat kan natuurlijk. Mail naar info@ovmrijnenaar.nl. Telefonisch doorgeven kan ook. U bereikt ons op (0348) 688 316.

Als u nu gebruik maakt van Mijn Onderlinge krijgt u voortaan uw groene kaart digitaal.

Een digitale versie van de groene kaart volstaat als u onderweg bent.
Gaat u naar het buitenland? Neem dan een geprinte versie van uw groene kaart mee.

Ondanks dat we het nog steeds een groene kaart noemen, hoeft deze tegenwoordig niet meer groen te zijn.

Dit is mogelijk!

U kunt dit via een mail aan ons doorgeven. Wilt u uw relatienummer in deze mail vermelden?

Op dit moment is het nog niet mogelijk dit zelf aan te passen in Mijn Onderlinge.
Geef uw e-mailadres door op de website of stuur een mail naar info@ovmrijnenaar.nl.

Heeft u al in uw spam folder gekeken?

Soms gebeurt het dat een bericht per abuis in uw spam terecht komt.
Om dit te voorkomen kunt u Onderlinge Rijn en Aar aan uw contacten toevoegen.

Deze mogelijkheid is er nu nog niet. In de toekomst wordt Mijn Onderlinge steeds verder uitgebreid.

Op uw polis staat hoeveel premie u moet betalen. Daarnaast betaalt u poliskosten en assurantiebelasting.

De hoogte van uw premie bepalen we op het moment dat u de verzekering afsluit. Dit doen we aan het einde van iedere contractsduur opnieuw. En ook als u de verzekering wijzigt.

De factuur die u bij uw polis ontvangt geeft het totaal te betalen bedrag aan.

U kiest zelf de betalingsperiode: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.

Bij een betalingsperiode korter dan een jaar, kunnen wij u vragen om te betalen per automatische incasso.

Betaalt u per automatische incasso, dan schrijven wij het bedrag van uw rekening af. Dat doen we rond de premievervaldatum (dat is de datum waarop de premie bij ons binnen moet zijn). We gaan ervan uit dat er dan voldoende saldo op uw rekening staat.

Betaalt u niet via automatische incasso? Dan ontvangt u voorafgaand aan iedere betalingsperiode een betalingsverzoek. U moet de premie binnen 30 dagen daarna betalen.

Betaalt u de eerste premie niet op tijd? Dan ontvangt u een herinnering. U heeft dan 14 dagen de tijd om uw premie alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan gaat uw verzekering niet in, en bent u niet verzekerd.
  • Betaalt u een volgende premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldatum? Kunnen wij de premie niet van uw rekening afschrijven? Of laat u de afgeschreven premie op uw rekening terugboeken? Dan ontvangt u een verzoek om de premie binnen 14 dagen alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan bent u niet verzekerd, vanaf de dag dat u de premie had moeten betalen.
  • Als u de premie binnen 14 dagen na de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, dan ontvangt u een tweede herinnering. Hierin staat dat wij de verzekering beëindigen als u de premie niet binnen 2 maanden betaalt.
  • Betaalt u alsnog de achterstallige premie binnen deze 2 maanden? Dan bent u de dag nadat wij de betaling hebben ontvangen weer verzekerd. U blijft onverzekerd over de periode dat u niet betaald had.
  • Als wij kosten moeten maken omdat u te laat betaalt, berekenen we die aan u door. Wij berekenen ook de wettelijke rente over premie die u te laat betaalt.
  • Betaalt u de achterstallige premie niet? Dan beëindigen wij uw verzekering per de dag dat u de premie had moeten betalen.

Als wij de verzekering beëindigen omdat u de premie niet betaalt, moet u dit melden bij het aanvragen van een nieuwe verzekering. U kunt daardoor moeilijker een nieuwe verzekering afsluiten.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden van uw Brandverzekering (woonhuis en inboedel) kunt u snel en gemakkelijk inzien. Op uw brandpolis in Mijn Onderlinge kijkt u bij verzekerde objecten. Bij Dekking en Voorwaarden kunt op de link van de voorwaarden klikken en deze direct inzien.

De voorwaarden van uw SOM verzekeringen kunt u bekijken op onze website.

Heeft u in uw nota opgemerkt dat uw premie is gewijzigd?

Dit heeft waarschijnlijk te maken met een aanpassing door de verzekeraar.

Als u inlogt in uw persoonlijke mijn onderlinge omgeving, kunt u bij de betreffende polis (via het pijltje) de bijsluiter nalezen.