Heeft u een verzekering bij Onderlinge Rijn en Aar of SOM?

Via ons betaalt u de premie voor uw verzekering(en). Wel zijn er enkele spelregels over de premie. U leest ze in onze algemene voorwaarden en hier op onze website.

Let op, de regelingen in de algemene voorwaarden zijn leidend.

U kiest zelf de betalingsperiode: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.

Bij een betalingsperiode korter dan een jaar, kunnen wij u vragen om te betalen per automatische incasso.

Betaalt u per automatische incasso, dan schrijven wij het bedrag van uw rekening af. Dat doen we rond de premievervaldatum (dat is de datum waarop de premie bij ons binnen moet zijn). We gaan ervan uit dat er dan voldoende saldo op uw rekening staat.

Betaalt u niet via automatische incasso? Dan ontvangt u voorafgaand aan iedere betalingsperiode een betalingsverzoek. U moet de premie binnen 30 dagen daarna betalen.

Betaalt u de eerste premie niet op tijd? Dan ontvangt u een herinnering. U heeft dan 14 dagen de tijd om uw premie alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan gaat uw verzekering niet in, en bent u niet verzekerd.
  • Betaalt u een volgende premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldatum? Kunnen wij de premie niet van uw rekening afschrijven? Of laat u de afgeschreven premie op uw rekening terugboeken? Dan ontvangt u een verzoek om de premie binnen 14 dagen alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan bent u niet verzekerd, vanaf de dag dat u de premie had moeten betalen.
  • Als u de premie binnen 14 dagen na de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, dan ontvangt u een tweede herinnering. Hierin staat dat wij de verzekering beëindigen als u de premie niet binnen 2 maanden betaalt.
  • Betaalt u alsnog de achterstallige premie binnen deze 2 maanden? Dan bent u de dag nadat wij de betaling hebben ontvangen weer verzekerd. U blijft onverzekerd over de periode dat u niet betaald had.
  • Als wij kosten moeten maken omdat u te laat betaalt, berekenen we die aan u door. Wij berekenen ook de wettelijke rente over premie die u te laat betaalt.
  • Betaalt u de achterstallige premie niet? Dan beëindigen wij uw verzekering per de dag dat u de premie had moeten betalen.

Als wij de verzekering beëindigen omdat u de premie niet betaalt, moet u dit melden bij het aanvragen van een nieuwe verzekering. U kunt daardoor moeilijker een nieuwe verzekering afsluiten.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden van uw Brandverzekering (woonhuis en inboedel) kunt u snel en gemakkelijk inzien. Op uw brandpolis in Mijn Onderlinge kijkt u bij verzekerde objecten. Bij Dekking en Voorwaarden kunt op de link van de voorwaarden klikken en deze direct inzien.

De voorwaarden van uw SOM verzekeringen kunt u bekijken op onze website.