De Onderlinge Verzekeraar – ruim 100 jaar oud, maar nog steeds van deze tijd.

Inmiddels bestaat onze Onderlinge al ruim 100 jaar. Wat in 1909 is ontstaan uit onvrede met de ‘grote’ landelijke verzekeraars is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde binnen onze regio.

Na een aantal grotere schadegevallen aan het begin van de vorige eeuw, waarbij de ‘grote’ landelijke verzekeraars duidelijk blijk gaven van hun beperkte kennis van het platteland, was de maat vol. Een aantal agrariërs besloot om volgens het model ‘Draagt Elkanders Lasten’ zelf een onderlinge waarborgmaatschappij op te richten naar het voorbeeld zoals dat elders in Nederland al eerder was gedaan. Na een eerste bijeenkomst op 9 september 1909 werd uiteindelijk op 18 november 1909 de ‘Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij voor de Brandschouwerij Nieuwerbrug ’  opgericht

Dat de onvrede over de landelijke verzekeraars niet plaatselijk was moge duidelijk zijn. Ook in veel van de ons omliggende gemeenten werd rond dezelfde periode een  onderlinge waarborgmaatschappij opgericht. Dat zelfde gebeurde in regio rond Ter Aar, waar op 12 mei 1909 de ‘Onderlinge brandwaarborgmaatschappij Ter Aar’ werd opgericht.

Wat is er veel veranderd! Waar een onderlinge waarborgmaatschappij zich  in 1909 nog veelal beperkte tot de verzekering van agrarische risico’s zoals boerderijen, schuren en de veestapel, tegen brand, veranderde dit al snel. Er bleek ook behoefte te zijn om de huisraad te verzekeren tegen het risico van brand. Al snel werd ook de huisraad van de knechten en de ‘daggelders’ opgenomen in de boeken. Daarop volgde ook de notabelen en de overige burgerij.

In het begin van de onderlinge waarborgmaatschappijen werd er nog gewerkt met inleggeld en men ging, als er een grotere schade was, rond met de pet. Ieder lid droeg naar vermogen bij aan de schade van een van de andere leden. Nu zouden we dit ‘Peer-to-peer’ verzekeren noemen.

Door de groei van de waarborgmaatschappij bleek dit model niet langer haalbaar. Daarom besloot het bestuur om een vaste jaarpremie per risico te gaan vragen. Hierdoor kwam er geld in de ‘pot’. Dit geld werd dan gebruikt om een lid na een schade schadeloos te stellen.  In principe doen we dat nu nog steeds.

De Onderlinge Verzekeraar in 2019

Wat ruim 100 jaar geleden begon is inmiddels, mede door fusie, uitgegroeid tot een ledenorganisatie  met ruim  4.000 leden. Het eenvoudige idee van ‘deelt elkanders lasten’ waarmee we in 1909 begonnen. Bestaat nog steeds. Wel is het nu allemaal iets gecompliceerder dan toen we werden opgericht.

De Onderlinge Verzekeraar staat in 2019, zoals alle verzekeraars in Nederland, onder volledig toezicht van De Nederlandsche Bank. Dit betekent dat de governance (het bestuur en de Raad van Toezicht) worden gecontroleerd door De Nederlandsche Bank. Daarnaast vindt er jaarlijks onderzoek plaats naar de solvabiliteit, zeg maar de financiële positie, van de maatschappij. Hierbij is de vraag; ‘Kan de maatschappij ook in de toekomst aan haar verplichtingen voldoen?’.  Dit is natuurlijk  belangrijk voor onze leden. en hebben we in 2019 ruim 2,5 maal de minimale vereiste solvabiliteit.

De Onderlinge Verzekeraar anno 2019 beperkt zich niet meer tot alleen maar de brandverzekering zoals in 1909. Inmiddels kennen we de Extra Uitgebreide Gevaren Verzekering  en de Royaal-dekking. Dit zijn verzekeringsvormen waarbij ook schade met andere oorzaak dan brand is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan diefstal-, storm- of waterschade, maar ook vele andere oorzaken zijn  in 2019 op een polis van de Onderlinge Verzekeraar gewoon gedekt.

Daarnaast is de Onderlinge Verzekeraar anno 2019 niet alleen verzekeraar. Wij zijn ook tussenpersoon (intermediair) voor vele andere verzekeraars. Daarmee kunnen we onze leden helpen met een advies over al hun verzekeringen, of het nu een autoverzekering betreft of een ingewikkelde arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een zelfstandige, je kunt het regelen via onze Onderlinge.

De Onderlinge Verzekeraar als ledenorganisatie

Een Onderlinge Verzekeraar is een ledenorganisatie.  Als men een brandverzekering heeft bij een onderlinge, is men automatisch lid van deze onderlinge. Dat kost niets extra, het lidmaatschap zit in de premie. Het aantal leden is in de loop der jaren fors gegroeid. Op dit moment heeft de Onderlinge ruim 4.000 leden.

Wat betekent het om lid te zijn  van onze onderlinge?

Als lid van een onderlinge ben je feitelijk voor een klein deel mede-eigenaar van de onderlinge waarborgmaatschappij, zoals de bedrijfsvorm nog steeds heet. Als lid bepaal je mede het beleid van de organisatie. Via de Algemene Ledenvergadering heb je instemming in het beleid dat wordt gemaakt door de directie en gecontroleerd door de Raad van Toezicht. De leden van zowel de directie als de Raad van Toezicht zijn door De Nederlandsche Bank getoetst op geschiktheid voor de functie. Dit als extra zekerheid voor de leden.

Daarnaast biedt het lidmaatschap voordelen die verder gaan dan de voordelige premie.

  • Als lid van de onderlinge deel je mee in de winst. Dat betekent dat je na een jaar waarin weinig schade wordt betaald, een deel van de over dat jaar betaalde premie terug krijgt. Als Onderlinge Verzekeraar hoeven we immers geen winst te maken.
  • Ook kunnen leden via onze Onderlinge verzekeringen afsluiten met leden-korting.

Deze kan oplopen tot 10%.

  • Leden ontvangen daarnaast ook een aantal keer per jaar ONS-Magazine, ons eigen blad met nieuws en actuele onderwerpen over verzekeringen. Uiteraard ook altijd met een interessant aanbod voor leden op het gebied van cultuur of reizen.