Beloningsbeleid
Onderlinge Rijn en Aar

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van goed gekwalificeerde medewerkers. Het beloningsbeleid draagt bij aan een beheerste en integere bedrijfsvoering en is gericht op de lange termijn. Het beloningsbeleid mag nooit leiden tot financiële prikkels, waardoor medewerkers klanten/leden onzorgvuldig behandelen en het niet nakomen van onze zorgplicht.

Voor wie geldt dit beloningsbeleid?

Het beloningsbeleid geldt voor alle leden van de Raad van Toezicht, directie en medewerkers van Onderlinge Rijn en Aar. De directie is verantwoordelijk voor de beloning van de medewerkers. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning van de directie. De beloning van de Raad van Toezicht is onderhevig aan de instemming van de leden.

Uitgangspunten beloningsbeleid

Bij het opstellen van het beloningsbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Marktconform om gekwalificeerd personeel aan te trekken, behouden en ontwikkelen
 • Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd (uitlegbaar aan de leden)
 • Gericht op de lange termijn
 • Transparant, eenvoudig
 • Voldoen aan wet- en regelgeving

Beschrijving beloning

De directie en medewerkers hebben de volgende beloningscomponenten:

 • Vast salaris inclusief 8% vakantiegeld en dertiende maand conform het CAO Verzekeringsbedrijf. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, diplomabezit en relevante werkervaring. Jaarlijks kan een loonsverhoging plaatsvinden.
 • Onkostenvergoeding.
 • Auto van de zaak, indien de functie dat nodig maakt.
 • Deelname aan een collectieve pensioenregeling.
 • Studiekostenregeling.
 • Onderlinge Rijn en Aar kent geen variabele beloning.
 • De Raad van Toezicht ontvangt een vaste vergoeding en een onkostenvergoeding.

Transparant beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en uitlegbaar. Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantbehandeling (de klant staat centraal). Van ons beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.