Premierestitutie 2018

Onderlinge Rijn en Aar is een verzekeraar zonder winstoogmerk. Wordt er door de onderlinge winst gemaakt, profiteren de leden hiervan door middel van een restitutie van de (over 2018 betaalde) premie brandverzekering. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 mei jl. is vastgesteld dat over 2018 een premierestitutie van 5% over de betaalde premies voor de brandverzekering wordt terugbetaald. Deze premierestitutie wordt deze maand aan de leden overgemaakt.